Przedszkola

Opłaty (Wyspa Malucha)

 1. Wyżywienie – 10,00 zł x liczba dni roboczych w miesiącu (obowiązuje od 1 marca 2020 r.)
 2. Świadczenie usług przedszkolnych – 0,50 zł lub 0,30 zł (w zależności od Przedszkola i Punktu Przedszkolnego) x liczba dni roboczych w miesiącu.
 3. Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podane poniżej konto do dnia 10 każdego miesiąca


STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

20 9550 0003 2008 0092 8375 0006 

Z dopiskiem:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Miejscowość , w której znajduje się przedszkole (Stawki, Służewo, Opoki lub Otłoczyn)
 • Nazwa grupy
 • Wskazanie wpłaty (wyżywienie, świadczenie usług przedszkolnych)
 • Miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata
 1. Rodzice, którzy zgłoszą nieobecność dziecka dzień wcześniej lub danego dnia do godz. 7.30 – nie ponoszą opłaty za wyżywienie oraz za świadczenie usług przedszkolnych za dany dzień.
 2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka we wskazanym terminie zostanie naliczona opłata za dany dzień.
 3. Korekta opłat, w przypadku nieobecności zgłoszonych dziecka, jest wykonywana przy naliczaniu na kolejny miesiąc.
 4. Rodzice korzystający z pomocy GOPS w postaci dożywiania dzieci nie wnoszą powyższych opłat za wyżywienie, ale są zobowiązani zgłaszać wychowawcom grup planowane nieobecności dziecka (nieobecność niezgłoszona będzie naliczona jako płatność do uregulowania)

 

Opłaty przedszkolne dla punktów przedszkolnych

 

 1. Wyżywienie – 8,50 zł x ilość dni roboczych w miesiącu.
 2. Świadczenie usług przedszkolnych – 0,30 zł x ilość dni roboczych w miesiącu.
 3. Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podane poniżej konto do dnia 10 każdego miesiąca


STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

20 9550 0003 2008 0092 8375 0006

 

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Miejscowość , w której znajduje się przedszkole (Służewo, Wołuszewo, Przybranowo, Ostrowąs)
 • Nazwa grupy
 • Wskazanie wpłaty (wyżywienie, świadczenie usług przedszkolnych)
 • Miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata
 1. Rodzice, którzy zgłoszą nieobecność dziecka dzień wcześniej- nie ponoszą opłaty za wyżywienie oraz za świadczenie usług przedszkolnych za dany dzień.
 2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka we wskazanym terminie zostanie naliczona opłata za dany dzień.
 3. Korekta opłat, w przypadku nieobecności zgłoszonych dziecka, jest wykonywana przy naliczaniu na kolejny miesiąc.
 4. Rodzice korzystający z pomocy GOPS w postaci dożywiania dzieci nie wnoszą powyższych opłat za wyżywienie, ale są zobowiązani zgłaszać wychowawcom grup planowane nieobecności dziecka (nieobecność niezgłoszona będzie naliczona jako płatność do uregulowania)