Przedszkola

Zadania i ćwiczenia do wykonania w domu

Drodzy Rodzice!
Pragniemy poinformować, że w obliczu zaistniałej sytuacji, nauczyciele naszego przedszkola będą komunikować się z Państwem za pomocą strony internetowej. W związku z powyższym wychowawcy proponują, szczególnie dla dzieci przygotowujących się do wstąpienia w progi szkolone, różnorodne gry, zabawy, zadania oraz proste ćwiczenia do wykonania w domu.

Zależy nam, aby w miarę możliwości dzieci 6 letnie zajmowały się edukacją przedszkolną w godzinach odpowiadających zajęciom dydaktycznym w grupie, co nie znaczy, że inna pora będzie złą 🙂

Zależy nam, aby dla zachowania spójności i efektywności pracy, był to czas zgodny z rozkładem dnia przedszkolnego. Liczymy na to, że niebawem się wspólnie spotkamy.

Życzymy powodzenia, Wasi wychowawcy

Pobierz: zadania i ćwiczenia do wykonania w domu