Przedszkola

Kwarantanna – czym jest i kto na niej musi przebywać

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, KWARANTANNA to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

 Wyłącznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązek KWARANTANNY.

 W sytuacji wystąpienia ryzyka zakażenia u dzieci uczęszczających do Przedszkola, PSSE będzie informowała zainteresowanych Rodziców o terminie i zasadach kwarantanny dzieci oraz ich współmieszkańców.

 Obecnie wszystkie oddziały Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha pracują bez zmian, brak informacji z PSSE oznacza możliwość [nie obowiązek] przyprowadzania dziecka do Przedszkola.