Przedszkola

Uruchomienie dwóch placówek  Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha”

Drodzy Rodzice!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje, iż w oparciu o  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z dniem 11 maja 2020 r.  uruchamia funkcjonowanie dwóch placówek  Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” . Funkcje opiekuńcze będzie pełnić przedszkole w miejscowości Stawki i w miejscowości Służewo. Do wskazanych przedszkoli mogą się zgłaszać rodzice/opiekunowie dzieci, którzy oboje są zatrudnieni i wykonują pracę w miejscu zatrudnienia. Szczegółowe informację dotyczące przyjmowania dzieci znajdują się w załączonej PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „WYSPA MALUCHA” z siedzibą w Stawkach, filią w Służewie, filią w Otłoczynie, filią w Opokach W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Pobierz: Procedura bezpieczeństwa w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha”
Pobierz: Oświadczenie