Przedszkola

Uruchomienie Niepublicznego Przedszkola „Bajeczna Przystań”

Drodzy rodzice!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje, iż w oparciu o  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z dniem 25 maja 2020 r.  uruchamia funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Bajeczna Przystań”.  Do nauczycieli wychowania przedszkolnego mogą się zgłaszać rodzice/opiekunowie dzieci, którzy oboje są zatrudnieni i wykonują pracę w miejscu zatrudnienia. Szczegółowe informację dotyczące przyjmowania dzieci znajdują się w załączonej PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W NIESZAWIE „BAJECZNA PRZYSTAŃ” W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Pobierz: Procedura bezpieczeństwa w Niepublicznym Przedszkolu w Nieszawie „Bajeczna Przystań”
Pobierz: Oświadczenie