Przedszkola

REALIZACJA PROJEKTU „EDUKACJA KULTURALNA WOKÓŁ NAS” – ZAJĘCIA TEATRALNE

Herb i logo LGD

Od 1 września w naszym przedszkolu Bajeczna Przystań rozpoczęła się realizacja projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „EDUKACJA KULTURALNA WOKÓŁ NAS”.

Dzieci miały możliwość uczestniczenia w:
• 12 zajęciach teatralnych
• 6 spektaklach on-line
• 12 warsztatach plastycznych
• 12 warsztatach tanecznych
• 24 spotkaniach z angielską bajką.

Dzieci z ogromną ciekawością i zaangażowaniem przystępowały do kolejnych spotkań ze wspaniałymi prowadzącymi.

Na zajęciach teatralnych dowiedziały się co to jest teatr, jakie są rodzaje spektakli teatralnych dla dzieci, jak również co jest niezbędne, aby taki spektakl powstał. Dzieci przygotowywały kukiełki, maski i inne akcesoria niezbędne do spektaklu. W czasie zajęć dzieci utrwalały również nazwy emocji, jakie mogą towarzyszyć im podczas spektaklu, poznawały zasady zachowania się w teatrze oraz sposób ubierania się w tego typu miejsca. Podsumowaniem zajęć było przygotowanie przez dzieci i prowadzącego mini spektaklu teatralnego oraz gazetki tematycznej.

Program warsztaty kulturalne dla dzieci – edycja 2021 otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w obszarach Rocznego programu współpracy z NGO na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

 

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.