Przedszkola

REALIZACJA PROJEKTU „EDUKACJA KULTURALNA WOKÓŁ NAS” – JĘZYK ANGIELSKI

Herb i logo LGD

 

Nie mniejszym zainteresowaniem dzieci obdarzyły spotkania z angielską bajką – realizowane z projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „EDUKACJA KULTURALNA WOKÓŁ NAS”.

Dzieci uczestniczyły w 24 zajęciach nieformalnego zaznajomienia się z kulturą i literaturą angielskiego obszaru językowego poprzez odkrywanie na nowo tak znanych bajek jak np. Czerwony Kapturek czy Kopciuszek w nowej odsłonie językowej. Podczas innowacyjnych spotkań z literaturą dzieci oprócz historyjek w obcym języku, zaznajamiały się również z nowym słownictwem, poznawały odpowiedniki nazw swoich ulubionych bohaterów oraz przedmiotów pojawiających się w bajkach. Poprzez znane historie dzieci utrwalały poznane już zakresy słownictwa związanego m.in. kolorów, przedmiotów codziennego użytku, części ciała, jedzenia, zwierząt i wiele innych. Również w przypadku tych zajęć edukacja okazała się świetną zabawą i przygodą, którą zapamiętają na długo.

Program warsztaty kulturalne dla dzieci – edycja 2021 otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w obszarach Rocznego programu współpracy z NGO na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

 

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.