Przedszkola

Nabór do Niepublicznego Przedszkola w Nieszawie „Bajeczna Przystań” na rok szkolny 2022/2023

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” informuje o naborze do Niepublicznego Przedszkola w Nieszawie „Bajeczna Przystań” na rok szkolny 2022/2023.
Rekrutacja prowadzona będzie od 1 do 31 marca 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Stowarzyszeniu „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie oraz Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajeczna Przystań” w Nieszawie.

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023
Pobierz: Wniosek o przyjecie dziecka na rok szkolny 2022-2023 – Przedszkole Bajeczna Przystań
Pobierz: Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania