Przedszkola

Nabór do Niepublicznego przedszkola „Bajeczna Przystań” na rok szkolny 2021/ 2022

Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”  informuje o naborze do Niepublicznego Przedszkola w Nieszawie „Bajeczna Przystań” na rok szkolny 2021/2022.
Rekrutacja prowadzona będzie od 15 marca do 16 kwietnia 2021 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Stowarzyszeniu „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie oraz Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajeczna Przystań”.

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2021-2022
Pobierz: Wniosek o przyjecie dziecka na rok szkolny 2021-2022 – Przedszkole Bajeczna Przystań
Pobierz: Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania