Przedszkola

Rekrutacja (Bajeczna Przystań)

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” informuje o naborze do Niepublicznego Przedszkola w Nieszawie „Bajeczna Przystań” na rok szkolny 2022/2023.
Rekrutacja prowadzona będzie od 1 do 31 marca 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Stowarzyszeniu „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie oraz Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajeczna Przystań” w Nieszawie.

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023
Pobierz: Wniosek o przyjecie dziecka na rok szkolny 2022-2023 – Przedszkole Bajeczna Przystań
Pobierz: Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania

 


Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”  informuje o naborze do Niepublicznego Przedszkola w Nieszawie „Bajeczna Przystań” na rok szkolny 2021/2022.
Rekrutacja prowadzona będzie od 15 marca do 16 kwietnia 2021 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Stowarzyszeniu „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie oraz Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajeczna Przystań”.

Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2021-2022
Pobierz: Wniosek o przyjecie dziecka na rok szkolny 2021-2022 – Przedszkole Bajeczna Przystań
Pobierz: Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania

 


Zasady rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola „Bajeczna Przystań” rok szkolny 2020/21

Ze względu na okoliczność rozprzestrzeniającego się koronawirusa, w tym roku rekrutacja odbędzie się również za pomocą rekrutacji on-line.

 • Rekrutacja on-line rozpocznie się od 16 marca 2020 r. i będzie trwała do 30 kwietnia 2020 r.

Od 16 marca na naszej stronie znajdą się formularze do pobrania, możecie je Państwo wypełnić i przesłać podpisany skan na adres email : bajeczna.przystan19@gmail.com

 • Rekrutacja standardowa (dokumenty w wersji papierowej) rozpocznie się od 26 marca 2020 r. i będzie trwała do 30 kwietnia 2020 r.

Wnioski mogą być składane:

 • w przedszkolu,
 • w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie, Piaskowa 4

Pobierz: Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania
Pobierz: Formularz zgłoszeniowy do Niepublicznego Przedszkola w Nieszawie „Bajeczna Przystań”


Zasady rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach oraz Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.

Ze względu na okoliczność rozprzestrzeniającego się koronawirusa, w tym roku rekrutacja odbędzie się również za pomocą rekrutacji on-line.

 • Rekrutacja on-line rozpocznie się od 16 marca 2020 r. i będzie trwała do 30 kwietnia 2020 r.

Od 16 marca na naszej stronie znajdą się formularze do pobrania, możecie je Państwo wypełnić i przesłać podpisany skan na adres email : bajeczna.przystan19@gmail.com

 • Rekrutacja standardowa (dokumenty w wersji papierowej) rozpocznie się od 26 marca 2020 r. i będzie trwała do 30 kwietnia 2020 r.

Wnioski mogą być składane w przedszkolu.

Pobierz: Umowa o świadczenie usług
Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020-2021 – Przedszkola
Pobierz: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020-2021 – Punkty: Przybranowo, Ostrowąs
Pobierz: Wniosek o przyjecie dziecka na rok szkolny2020-2021 – Przedszkola
Pobierz: Wniosek o przyjecie dziecka na rok szkolny2020-2021 – Punkty Przedszkolne
Pobierz: Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania


STOWARZYSZENIE  „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” W PARTNERSTWIE Z GMINĄ MIEJSKĄ NIESZAWA

INFORMUJE O NABORZE CIĄGŁYM DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIESZAWIE „BAJECZNA PRZYSTAŃ” NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

W naszym przedszkolu zapewniamy:

 • realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci najmłodszych;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna i fachowy personel pomocniczy ;
 • 10-godzinną opiekę i zajęcia;
 • atmosferę szacunku, akceptacji, tolerancji i bezpieczeństwa;
 • fachową opiekę i pomoc dla wszystkich dzieci, także niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
 • wyżywienie;
 • zajęcia dodatkowe -logopedia;
 • język angielski;
 • udział w konkursach recytatorskich, plastycznych, ekologicznych; w wycieczkach tematycznych, rekreacyjnych, krajoznawczo –turystycznych;
 • nowoczesne i aktywizujące metody nauczania i wychowania;

 

Przedszkole mieścić się będzie w Nieszawie, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 4

CZEKAMY NA DZIECI Z TERENU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl,  www.nieszawa.pl, oraz pod nr tel. 54 283 81 76, 54 282 40 97

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.

Innowacyjna Edukacja,Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne pt. „Maluch Odkrywca – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACYJNY