Przedszkola

Aktualności (Klub Malucha „Skrzat”)

Rekrutacja do Klubu Malucha w Zakrzewie

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Zakrzewie 2023 Regulamin Rekrutacji Klubu Dziecięcego w Zakrzewie Wniosek o przyjecie dziecka Klub Dziecięcy w Zakrzewie Deklaracja Kontynuacja Klub Dziecięcy w Zakrzewie Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Klub Dziecięcy w Zakrzewie Oświadczenie o wielodzietności Klub Dziecięcego w Zakrzewie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – Klub Malucha Skrzat

Karta zgłoszenia dziecka Oświadczenie o miejscu zamieszkania, nauki lub pracy Klub malucha Skrzat Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Klub malucha Skrzat Oświadczenie o wielodzietności Klub malucha Skrzat Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Status deklaracja kandydata Status kandydata

spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do Klubu Malucha „Skrzat”

  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w partnerstwie z Gminą Zakrzewo serdecznie zaprasza  rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 1 roku do lat 3  na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do Klubu Malucha „Skrzat” w dniu 2 sierpnia 2021 r o godz. 1600 w  Domu Kultury w Zakrzewie Dworcowa 1, 87-707 Zakrzewo Projekt współfinansowany z Europejskiego …

spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do Klubu Malucha „Skrzat” Read More »

REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO

REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” W PARTNERSTWIE Z GMINĄ ZAKRZEWO ZAPRASZA DO KLUBU MALUCHA „SKRZAT”   Zapraszamy DZIECI zamieszkałe na terenie powiatu aleksandrowskiego,  w wieku od 1 do 3 roku życia ,których RODZICE pozostają bez pracy, są bierni zawodowo bądź przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, chcący powrócić na rynek …

REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO Read More »