Przedszkola

REALIZACJA PROJEKTU „EDUKACJA KULTURALNA WOKÓŁ NAS” – ZAJĘCIA TANECZNE

Herb i logo LGD

Najwięcej emocji i zaangażowania dzieci włożyły w zajęcia taneczne realizowane z projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „EDUKACJA KULTURALNA WOKÓŁ NAS”.

Zajęcia pozwoliły na zapoznanie się z regionalnymi tradycjami tańca, folklorem oraz taneczną kulturą regionu. Podczas zajęć mali tancerze wykonywali szereg ćwiczeń gimnastycznych, które pokazały im, że taniec to nie tylko przyjemność, ale również wiele pracy i wysiłku, aby ich kroki były dopracowane i płynne. Dzieci doskonaliły również pracę w parach i w zespołach, poznały również wiele regionalnych utworów i zabaw muzycznych. Również na zajęciach tych prowadząca przygotowała z dziećmi mały pokaz nowych umiejętności tanecznych.

Program warsztaty kulturalne dla dzieci – edycja 2021 otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w obszarach Rocznego programu współpracy z NGO na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.