Przedszkola

REALIZACJA PROJEKTU „EDUKACJA KULTURALNA WOKÓŁ NAS” – ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Herb i logo LGD

Następne spotkania w ramach realizacji projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „EDUKACJA KULTURALNA WOKÓŁ NAS” polegały na aktywnym uczestnictwie w 12 warsztatach plastycznych.

Na zajęciach tych dzieci miały możliwość poznania takich dziedzin plastycznych jak: Malarstwo – wykorzystując do swoich prac farby plakatowe, akwarelowe, pastę do zębów, malowanie nitką. Rysunek – kredki, ołówki, flamastry, kreda, tusz, świeca. Witraż z papieru i z bibuły. Małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna, formowanie papieru – orgiami, przestrzenne formy z papieroplastyki. Wycinanki, wydzieranki, wyklejanki. Małe formy graficzne – stemplowanie, odciskanie. Obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami. Finalnie została przygotowana wystawa niektórych prac dzieci.

Program warsztaty kulturalne dla dzieci – edycja 2021 otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w obszarach Rocznego programu współpracy z NGO na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.